Periodens resultat Storstrøms Forsikring realiserede et overskud efter skat for perioden 1. januar til 30. juni 2019 på 5.602 TDKK. Det forsikringsmæssige halvårsresultat udviser et overskud på 756 TDKK. Investeringsafkastet for første halvår 2019 udgjorde et plus på 4.846 TDKK Resultatet betyder, at selskabets egenkapital udgør 102.100 TDKK ved halvårsperiodens afslutning. Forrentningen […]


Ca. 1.5 millioner danskere har et blåt sygesikringsbevis, og det kan få ubehagelige konsekvenser, hvis man ikke bestiller et nyt kort, inden man rejser på ferie.  EU-sygesikringskortet blev indført i 2014, og gælder i 5 år fra udstedelsesdatoen. Tjek dit korts udløbsdato. Du kan bestille et nyt kort på Borger.dk. Bemærk: leveringstiden […]


Vigtig meddelelse til vore kunder Selskabet har ifm. med indførelsen af det nye dagsgebyr for uforsikrede køretøjer, konstateret fejl i forbindelsen til SKAT og Motorregisteret, hvilket afstedkommer problemer ift. tilmelding af helt nye kunder til registeret, hvorfor disse kan blive kontaktet af myndighederne ift. dette. Storstrøms Forsikring har meddelt SKAT/Motorregisteret at disse […]


Her kan du se vores fire reklamefilm: ‘Sommerferien’, ‘Skiferien’, ‘Fødselsdagen’ og ‘Skovturen’ som vi løbende viser på TV2-Øst. I sommerperioden viser vi “Strandturen” og “Skovturen” på skærmen. Alle fire film har et lokalt islæt og lokale skuespillere. Se dem her, måske kan du genkende dit lokalområde… Skiferien Fødselsdagen Sommerferien Skovturen  


Vi tilbyder et konkurrencedygtigt alternativ, når du skal vælge forsikringspartner. Du vil også sætte pris på, at du hos os taler med mennesker, du kender, både når forsikringen bliver tegnet, og hvis uheldet en dag er ude. Det giver dig tryghed, at alt, hvad du blev lovet ved tegningen af forsikringen, stadig […]


International vejhjælp Har du kaskoforsikring på bilen, har du altid redningsforsikring i udlandet. Print selv Rødt kort Vejhjælp på bilen, som du bør have liggende i bilen.   Får du brug for akut international vejhjælp, skal du kontakte SOS Internationals vagtcentral (Rødt Kort) på  +45 7010 5052.   I dag er det […]