Generalforsamling og årsrapport

Generalforsamlingen i Storstrøms Forsikring afholdes tirsdag d. 25. august 2020 på Hotel Falster i Nykøbing F., hvor der godkendes regnskab for 2019 og vælges delegerede og bestyrelse.

Forsikringsselskaber, banker m.fl. har på grund af Covid-19/Corona-situationen, fået dispensation for godkendelse af regnskaber, så fremsendelsen af, det alene af bestyrelsen godkendte regnskab, er blevet betragtet som rettidigt indsendt til Finanstilsynet samt Erhvervsstyrelsen.

Regnskabet blev godkendt på det seneste bestyrelsesmøde, og er d. 14. maj 2020 i sin helhed lagt på selskabets hjemmeside. Godkendelsen er foregået elektronisk og fremgår af sidste side i Årsrapporten. Find årsapporten her.

Om regnskabet skal følgende fremhæves:

Årets resultat

Selskabets realiserede resultat efter skat viser et overskud på 7.541 TDKK i regnskabsåret 2019 mod -2.756 TDKK i 2018, svarende til en forbedring på 10.297 TDKK i 2019. Overskuddet er sammensat dels af et forsikringsteknisk resultat, der udviser et overskud på 1.788 TDKK og dels af et investeringsafkast, der udgør 7.696 TDKK efter forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser.

Udviklingen i præmieindtægterne

Bruttopræmieindtægterne steg til 69.245 TDKK i 2019 fra 64.392 TDKK i 2018, hvilket svarer til en vækst på 7,5 %. Dette er tilfredsstillende.

Investeringsvirksomheden

Selskabets investeringsaktiver er placeret i henhold til den investeringsstrategi og -politik som bestyrelsen har vedtaget. Årets overskud på investeringerne betragter selskabet som særdeles tilfredsstillende

14. maj 2020