Hvorfor etablere erhvervsansvar eller erhvervs- og produktansvar?
  • Forsikringen dækker de økonomiske omkostninger, det kan få for virksomheden, hvis arbejdsgiver eller ansatte er skyld i skader, der kan medføre et juridisk erstatningsansvar. Virksomhedens produkter kan også være årsag til eller skyld i, at virksomheden pålægges et erstatningsansvar
  • Enhver virksomhed bærer det fulde ansvar for produkter, som virksomheden producerer og/eller sælger. Derfor bør en salgsvirksomhed altid tegne en produktansvarsforsikring. En skadelidt kunde kan gå til producenten af produktet, når produktet har forvoldt en skade,  men det kan være vanskeligt, ikke mindst hvis producenten har domicil i udlandet, og det kan være helt umuligt, fx hvis producenten i mellemtiden er gået konkurs eller af anden årsag har ophørt sit virksomhed, derfor kan kunden også vælge at gå direkte til sælgeren og rejse sit krav om erstatning, hvorefter sælgeren af produktet efterfølgende må gå til producenten af produktet. Virksomheden kan blive pålagt et erstatningsansvar i op til 10 år efter, at produktet er blevet solgt

Bemærk: Næsten alle produkter kan være årsag til en produktansvarsskade, og derfor er det vigtigt, at have en forsikring, der kan håndtere og dække et eventuelt erstatningskrav, både som producent og som salgsvirksomhed.

Det dækker forsikringen

Hvis din virksomhed bliver ansvarlig for skader på personer eller ting, under arbejde relateret til den type virksomhed, der er nævnt i policen,
Hvis forsikringen omfatter produktansvarsforsikring, dækkes virksomhedens ansvar hvis jeres produkter eller ydelser, er skyld i skader
Hvis en skadet medarbejder har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte – som ikke er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring
Forsikringen dækker både økonomisk hjælp, ved berettigede krav om erstatning, samt praktisk hjælp til at håndtere uberettigede erstatningskrav

Det dækker forsikringen ikke

Hvis skaden er påført med vilje (fortsæt), eller ved grov uagtsomhed
Hvis der sker skade på ting, tilhørende forsikringstager

Forsikringsbetingelser – Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikringHent PDF

 

Forsikringsbetingelser til grundejeransvarsforsikring

Betingelser for grundejeransvarsforsikringHent PDF

 

Særlige forsikringsbetingelser til håndværksvirksomheder

EL - Tillæg til erhvervs- og produktansvarHent PDF

VVS - Tillæg til erhvervs- og produktansvarHent PDF

Andre håndværk - Tillæg til erhvervs- og produktansvarHent PDF

 

Det fremgår af din forsikringsaftale (policen), hvis ovenstående dækninger er gældende for din forsikring.

 

Tillæg til erhvervs- og produktansvarsforsikring

Stalddørssalg - produktansvarsforsikringHent PDF

 

Produktark (IPID)

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

IPID Produktark Erhvervs- og produktansvarHent PDF

Vi hjælper med at finde den rigtige løsning til din virksomhed

Det er nemt for din virksomhed at skifte til Storstrøms Forsikring – vi klarer alt det administrative