Forsikringsbetingelser for erhvervsbygninger

Gældende for vores erhvervskunder pr. 1. januar 2023

Forsikringsbetingelser for erhvervsbygningHent PDF

 

Tillæg til erhvervsbygningsforsikring

Bestyrelsesansvar - andelsbolig-, ejer- og grundejerforeningerHent PDF

Ejendom - ekstra, til beboelsesejendommeHent PDF

2202.08.01 Retshjælp - ErhvervsbygningHent PDF

Produktark (IPID)

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

IPID Produktark - ErhvervsbygningerHent PDF

Det dækker forsikringen

Med udgangspunkt i grunddækningen, er der mange muligheder for at sammensætte en optimal bygningsforsikring.

Brandskader
Vandskade ved pludselig udstrømning af vand fra røranlæg m.v.
Vandskade ved udsivning af vand fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer
Stormskade og evt. efterfølgende nedbørsskade
Anden vejrligsskade
Frostsprængning af vand-, varme- og sanitetsrør
Tab og skader som følge af indbrudstyveri eller forsøg herpå
Påkørsel af bygninger
Anden pludselig skade

Derudover dækkes fx hegn, hvidevarer, fastlimede tæpper indendørs, alarmanlæg, maskiner og materialer, der anvendes til ejendommens daglige drift, mod brand.

Det fremgår af din forsikringsaftale (policen), hvilke dækninger der er gældende for din forsikring.

 

  • Vi forsikrer dine bygninger, diverse løsøre og installationer samt de funktioner, der finder sted.
  • Vi tilpasser forsikringsløsningen, så den matcher dit individuelle behov.
  • Vi giver dig mulighed for en lang række tilvalgsdækninger, der sikrer dig en optimal forsikringsløsning.

Vi hjælper med at finde den rigtige løsning til din virksomhed

Det er nemt for din virksomhed at skifte til Storstrøms Forsikring – vi klarer alt det administrative