Retshjælp – Erhverv

Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til juridisk bistand, når din virksomhed er part i en tvist.

Se også Retshjælpsforsikring på bygning, under ‘Erhvervsbygninger’

 

Forsikringsbetingelser

Retshjælpsforsikring - ErhvervHent PDF

 

Retshjælpsforsikringen dækker dine sagsomkostninger i forbindelse med erhvervsmæssige tvister, som danner grundlag for et civilretligt søgsmål, fx i relation til kunder, ansatte eller leverandører.

Forsikringen dækker uanset om du er sagsøger eller sagsøgte.

Vi hjælper med at finde den rigtige løsning til din virksomhed

Det er nemt for din virksomhed at skifte til Storstrøms Forsikring – vi klarer alt det administrative