Alle nyheder

Bekendtgørelse om generalforsamling

Publiceret: 10. april 2023

Bestyrelsen for Storstrøms Forsikring g/s afholder ordinær generalforsamling

Tid og sted:

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af stemmetællere
 3. Valg af dirigent
 4. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne regnskabsår
 5. Revisionsudvalgets arbejde
 6. Forelæggelse af den reviderede og af bestyrelse og direktion underskrevne årsrapport til godkendelse
 7. Beslutning om resultat og anvendelse heraf
 8. Beslutning om selskabets lønpolitik
 9. Bestyrelsens vederlag
 10. Indkomne forslag
 11. Valg af et eller flere bestyrelsesmedlemmer
 12. Valg af revisor(er)
 13. Valg af delegerede
 14. Eventuelt

Generalforsamlingen gennemføres iht. selskabets vedtægter:


Vedtægter - 24. maj 2022Hent PDF

Venlig hilsen

Jørgen Hansen, formand for bestyrelsen