Alle nyheder

COVID-19 og genåbningen

Publiceret: 22. marts 2021

Faseplan for genåbningen:

Som udgangspunkt åbnes i første omgang d. 21. april 2021:

De store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel mv. Desuden åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter, cafeer, museer, kunsthaller samt biblioteker. Desuden åbnes uden
coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.


I anden omgang åbnes d. 6. maj 2021:

– med coronapas: Indendørs servering på restauranter, cafeer, konferencer, spillesteder, teatre, biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne. Sundhedsmyndighederne skal overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes.


I tredje omgang d. 21. maj 2021

Her åbnes – med coronapas – resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser. Desuden åbnes indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo mv og legelande. Desuden daghøjskoler og aftenskoler. Der vil i alle faserne fortsat gælde relevante smitteforbyggende tiltag – og disse vil blive drøftet i sektorpartnerskaberne på bagrund af oplæg fra myndighederne. Der vil f.eks. være tale om begrænset åbningstid, kvadratmeterkrav, krav og anbefalinger om bruge af mundbind, begrænsning af samlet antal publikummer, siddende publikum mv., og der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. Udgangspunktet er landsdækkende genåbninger – i det omfang det ikke er muligt, f.eks. pga. høj incidens, smitteudbrud mv., skal Epidemikommissionen og myndighederne i den faglige rådgivning og i indstillinger overveje fleksible modeller, herunder regionale og lokale modeller.

Du kan læse regeringens pressemeddelelse her