Arbejdsskadeforsikring

Du skal som arbejdsgiver have en forsikring, der dækker medarbejderne i tilfælde af en skade på jobbet.

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, og den dækker personskader forårsaget af arbejdet.

  • Du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for enhver person, som du har ansat i din virksomhed eller drift til at udføre arbejde – uanset om vedkommende er aflønnet eller ej og uanset timetal, eller om der er tale om en midlertidig ansættelse

  • Der skal tegnes en arbejdsskadeforsikring for direktører i ApS og A/S samt for anpartshavere og aktionærer, hvis de udfører egentligt arbejde i virksomheden

  • Du skal ikke tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og har en medarbejdende ægtefælle. Så kan der i stedet tegnes en indehaverforsikring, der dækker samme vilkår som de ansattes

Det dækker forsikringen

Denne forsikring laves i samarbejde med Nærsikring

Produktark
Nedenfor er produktark med information, om den lovpligtige arbejdsskadesforsikring til de ansatte, samt
den frivillige arbejdsulykkesforsikring til selvstændige erhvervsdrivende, indehaver og ægtefælle.

Lovpligtig arbejdsskade til ansatte

Frivillig arbejdsulykke til indehaver og ægtefælle

Godt at vide

Ejere i I/S og K/S behøver ikke tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Personer, der arbejder i privat husholdning eller i privat tjeneste i sammenlagt mindre end 400 timer om året, skal ikke forsikres. Undtaget er, hvis du har en au-pair ansat.

Vi hjælper med at finde den rigtige løsning til din virksomhed

Det er nemt for din virksomhed at skifte til Storstrøm Forsikring – vi klarer alt det administrative