Erhverv- og produktansvar

Hvorfor etablere erhvervsansvar eller erhvervs- og produktansvar?

  • Forsikringen dækker de økonomiske omkostninger, det kan få for virksomheden, hvis arbejdsgiver eller ansatte er skyld i skader, der kan medføre et juridisk erstatningsansvar. Virksomhedens produkter kan også være årsag til eller skyld i, at virksomheden pålægges et erstatningsansvar
  • Enhver virksomhed bærer det fulde ansvar for produkter, som virksomheden producerer og/eller sælger. Derfor bør en salgsvirksomhed altid tegne en produktansvarsforsikring. En skadelidt kunde kan gå til producenten af produktet, når produktet har forvoldt en skade,  men det kan være vanskeligt, ikke mindst hvis producenten har domicil i udlandet, og det kan være helt umuligt f.eks. hvis producenten i mellemtiden er gået konkurs eller af anden årsag har ophørt sit virksomhed. Derfor kan kunden også vælge at gå direkte til sælgeren og rejse sit krav om erstatning, hvorefter sælgeren af produktet efterfølgende må gå til producenten af produktet. Virksomheden kan blive pålagt et erstatningsansvar i op til 10 år efter, at produktet er blevet solgt

Bemærk: Næsten alle produkter kan være årsag til en produktansvarsskade, og derfor er det vigtigt at have en forsikring, der kan håndtere og dække et eventuelt erstatningskrav, både som producent og som salgsvirksomhed.

Det dækker forsikringen

Det dækker forsikringen ikke

Forsikringsbetingelser – Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Betingelser 2201Hent PDF

Forsikringsbetingelser til grundejeransvarsforsikring

Betingelser 2201.07.01Hent PDF

Særlige forsikringsbetingelser til håndværksvirksomheder

EL - Tillæg til erhvervs- og produktansvarHent PDF
VVS - Tillæg til erhvervs- og produktansvarHent PDF
Andre håndværk - Tillæg til erhvervs- og produktansvarHent PDF

Det fremgår af din forsikringsaftale (policen), hvis ovenstående dækninger er gældende for din forsikring.

Tillæg til erhvervs- og produktansvar – stalddørssalg

Betingelser 4.19Hent PDF

Produktark (IPID)

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

IPID Produktark Erhvervs- og produktansvarHent PDF

Vi hjælper med at finde den rigtige løsning til din virksomhed

Det er nemt for din virksomhed at skifte til Storstrøm Forsikring – vi klarer alt det administrative