Anmeld skade

Anmeld online

Du kan anmelde skade døgnet rundt på din privat- eller erhvervsforsikring.

Ring til os

Anmeld din skade over telefonen, så hjælper vi dig sikkert videre.

Ring på tlf: 55 55 88 88

Skadeafdelingen:
Man-fre kl. 9.00 – 14.00

Akut hjælp

Akut hjælp – sådan kontakter du os.

Tyveri og indbrud skal altid anmeldes til politiet. I forbindelse med politianmeldelsen får du en kvittering indeholdende et journalnummer, som vi skal have oplyst. Vi kan i nogle tilfælde desværre ikke behandle din sag færdig, før politiet har færdiggjort deres efterforskning.

I forbindelse med opgørelse af personskadeerstatning benytter Storstrøm Forsikring sig af rådgivende special- og tandlægekonsulenter til vurdering af skaden og den nødvendige behandling samt for fastlæggelse af eventuelle méngrader.

I forbindelse med opgørelse af bilskader benytter Storstrøm Forsikring sig af Taksatorringen, der ligeledes benyttes af mange andre forsikringsselskaber. Taksatorringen har stor erfaring med opgørelse af alle typer bilskader samt værdiansættelse af brugte biler af enhver art og karakter. Dette giver både dig og os en uvildig vurdering og en høj grad af sikkerhed for korrekt, fair og hurtig skadeopgørelse.

Hvis din bil bliver skadet efter et kørselsuheld, driftsstop eller nedbrud, og du vælger at lade bilen reparere på et værksted efter henvisning fra os (et fordelsværksted), så stiller værkstedet en lånebil til rådighed. Du skal selv indgå aftale om lånebil med værkstedet.

Storstrøm Forsikring udbetaler din erstatning eller andre tilgodehavender til din NemKonto. Derfor behøver du ikke at oplyse et kontonummer til os, når du skal have en udbetaling. Ønsker du omvendt at benytte en bestemt konto til udbetalingen, skal du kontakte os med oplysninger om registrerings- og kontonummer. Er du i tvivl om, hvad din NemKonto er, skal du henvende dig i dit pengeinstitut. I personskadesager kan godtgørelse/erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab kreditorbeskyttes. Der er særlige krav til dette. Du kan kontakte din bank, hvis du ønsker hjælp til oprettelsen af en sådan konto. Ønsker du erstatningen overført til den særlige konto, bedes du oplyse os det. Såfremt en udbetaling til et barn overstiger kr. 75.000, eller der foreligger særlige omstændigheder, indsættes erstatningen på en såkaldt forvaltningskonto.

Hvis Storstrøm Forsikring under den almindelige sagsbehandling får mistanke om muligt forsøg på forsikringsvindel, kan vi iværksætte undersøgelser heraf i henhold til gældende lov og retningslinjer.

Hos Storstrøm Forsikring har vi tillid til de kunder og skadelidte, der anmelder en skade. Som kunde eller skadelidt kan du altså have tillid til, at vi har tillid til dig. Det er dog også vigtigt at understrege, at vi passer på vores kunders penge, og at vi har nultolerance overfor forsøg på at opnå en erstatning, som man ikke har krav på, eller som er større, end hvad man har krav på.

Læs mere om mistanke om forsikringsvindel

Som kunde hos Storstrøm Forsikring har du tre klagemuligheder:

1. Klag til den relevante medarbejder

Du kan klage til den relevante medarbejder, og vi anbefaler altid, at du starter med at klage til den medarbejder som har behandlet din skade.
Såfremt du ikke når til enighed med skadebehandleren, kan du klage til:

Gitte-Kristensen

Gitte Kristensen
Skadeleder og Cheftaksator
E-mail: gkr@storstrom.dk

2. Klag til den klageansvarlige

Er du utilfreds med kundeservicechefens afgørelse kan du sende en skriftlig klage til vores klageansvarlige, som er selskabets administrerende direktør, Per Guldbrandsen på mailadressen: klage@storstrom.dk

Den klageansvarlige er udpeget i henhold til bekendtgørelse 1219 af 20. november 2019 § 4.

3. Klag til Ankenævnet for Forsikring

Du kan også altid klage til Ankenævnet for Forsikring:

Ankenævnet for Forsikring, Østergade 18, 2, 1100 København K

Din klage vil i alle situationer blive behandlet hurtigst muligt, og hvis behandlingen trækker ud, eksempelvis fordi der er behov for yderligere oplysninger, vil du blive oplyst et nærmere tidspunkt for besvarelse af klagen.

Ankenævnet for Forsikring behandler ikke alle typer klager, og vi anbefaler derfor, at du læser ankenævnets guide, som du finder her:

Ankenævnet for Forsikrings klageguide