Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikring

Flere af vores privatforsikringer omfatter en retshjælpsforsikring. Det drejer sig om følgende forsikringer:

 • Bilforsikringen, når du har tegnet kaskoforsikring
 • Indboforsikringen
 • Husforsikringen, når der er tegnet ’anden bygningsbeskadigelse’
 • Fritidshusforsikringen, når der er tegnet ’anden bygningsbeskadigelse’
 • Bådforsikring med kaskodækning

Forsikringens formål

 • At dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter.

Forsikringen dækker ikke

 • Udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket en henvisning fra en domstol.

Sager med en værdi på over kr. 50.000:

 • Anmodning om retshjælp skal altid indgives igennem den advokat, der skal føre sagen. Ansøgningen kan fremsendes til retshjaelp@storstrom.dk.

Sager med en værdi på kr. 50.000 eller mindre:

 • Du kan selv føre sagen uden advokatbistand. Såfremt du vælger at benytte advokat, dækker retshjælpsforsikringen alene udgift til advokatens fremmøde i retten efter de faste takster, der er fastsat af domstolene.
 • Ansøgning om retshjælp kan fremsendes til Storstrøms Forsikring på mailadressen: retshjaelp@storstrom.dk. Du behøver altså ikke at bruge advokat til denne ansøgning.
 • Du kan også bruge et særligt skema, hvis du ønsker det: anmeldelsesblanket retshjælp.

Bemærk

 • Betingelserne for denne dækning er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Du kan finde betingelserne for retshjælpsforsikring og læse mere hos Forsikring & Pension.
 • Har du spørgsmål til Storstrøms Forsikring, kan spørgsmålene stilles til vores underdirektør og advokat: Mark G. Wriedt

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dine forsikringer eller din skadesbehandling. Vi er altid klar med personlig rådgivning og vejledning.