Gebyrer og afgifter

Lovpligtige gebyrer, afgifter og bidrag til staten for 2024


Skadesforsikringsafgift

Alle forsikringer, med undtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for motorkøretøjer, pålægges en løbende afgift på 1,1% af præmien.

 

Naturskadeafgift

Afgiften opkræves for hver forsikring, der dækker brand på fast ejendom eller løsøre/indbo.

Den nye afgift, naturskadeafgift, erstatter den tidligere stormflodsafgift (pulje, der anvendes til erstatning af skader efter stormflod) samt stormfaldsafgift (pulje, der betaler tilskud til gentilplantning af private skove, som er faldet under en storm).

Naturskadeafgiften blev indført 1. juli 2022 og er et resultat af en tørkeskadeordning, som nu udgør en samlet naturskadeordning.

2018 var et ‘Annus horribilis’, hvilket betød den tørreste sommer i Danmark i 99 år. Her skete ca. 200 tørkeskader på bygninger, uden forsikringsdækning.

Alle forsikringsselskaber opkræver afgiften, som viderebetales til Naturskaderådet

Naturskaderådet afgør om der kan udbetales erstatning.

I 2024 udgør afgiften 40 kr. pr. forsikring pr. kalenderår.

Ved månedlig betaling, opkræves afgiften typisk i januar, hvilket betyder at hvis du køber forsikring i fx oktober, så skal du betale for indeværende år, samt i januar for det nye år.

 

Garantifonden

I 2024 opkræves følgende bidrag til Garantifonden:

  • Bil- og motorcykelforsikring – 0 kr. pr. forsikring
  • Indbo- og husforsikring – 40 kr. pr. forsikring
  • Sundhedsforsikring – 40 kr. pr. forsikring

Bidrag til Garantifonden er en puljeordning fastsat af Finanstilsynet, som anvendes til dækning af skader hvis et forsikringsselskab går konkurs. Det blev første gang indført i 2019 og opkræves på de fleste privatforsikringer hvert år pr. hovedforfald.

Ved månedlig betaling opkræves afgiften i januar, hvilket betyder at hvis du køber forsikring i, fx oktober så skal du betale for indeværende år, samt på ny i januar, gældende for det nye år.

 

Miljøbidrag bilforsikringer

Alle lovpligtige ansvarsforsikringer på person- og varebiler pålægges en årlig afgift på 84 kr. Bidraget anvendes til skrotning af gamle biler.

Ovennævnte afgifter og bidrag vil fremgå af din opkrævning.

 

Statsafgift på ansvarsforsikringer på motorkøretøjer

Statsafgift opkræves på bil-, MC- og knallertforsikringer. På ansvarsforsikringen for din bil eller MC udgør statsafgiften 42,9 %. EU-knallert og knallertforsikring har en fast statsafgift på 230 kr. årligt. Statsafgiften opkræves både ved nytegning og ved fornyelse af forsikringen.

Ovenstående statsafgifter er inkluderet i forsikringspræmien.

 

Andre gebyrer

Opkrævningsgebyr

Alle opkrævninger pålægges et gebyr.  I 2024 udgør opkrævningsgebyret 30 kr. 

Hvis en opkrævning indeholder flere forsikringer opkræves kun ét gebyr.

Når vi opkræver via betalingsservice, skal en del af gebyret betales til Betalingsservice (Mastercard/Nets)

Påmindelse om manglende betaling

Hvis vi er nødt til at fremsende påmindelse om betaling af forsikringspræmien, vil der blive pålagt et gebyr på 100 kr. pr. påmindelse vi sender.

Halvårlig betaling af forsikringspræmie

Vores præmier er helårlige og forudsætter helårlig betaling. Der kan vælges månedlig, kvartårlig eller halvårlig betaling, mod et gebyr på den helårlige præmie.

Opsigelsesgebyr

Det koster ikke noget at opsige ens privatforsikringer pr. hovedforfaldsdato, som fremgår af opkrævningen.

Men opsiges forsikringerne udenfor normalt hovedforfald, opkræves et gebyr, som afhænger af hvor længe forsikringen har været i kraft. Har dine forsikringer været i kraft mere end 12 måneder, opkræves et gebyr på 75 kr., og har forsikringerne været i kraft i mindre end 12 måneder, opkræves et gebyr på 500 kr.

I forbindelse med en skade, kan en forsikring, gebyrfrit, opsiges med 14 dages varsel, efter skaden er opgjort.

Den gratis fortrydelsesret, som gælder indtil 14 dage efter modtagelsen af policen, er stadig gældende.

 

Digital post

Når du er kunde hos os sender vi digitalt til e-Boks. Hvis du ikke ønsker dette, bedes du rette henvendelse til os.