Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker dig, hvis du bliver ramt af et ulykkestilfælde, kommer til skade og får et varigt fysisk og/eller psykisk mén. Erstatningen beregnes i forhold til en méngrad som er jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel. Får du fx en méngrad på 40 %, svarer det til 40 % i erstatning af invaliditetssummen.

 

Forsikringssum
Du fastsætter selv forsikringssummen, – sammen med din rådgiver hos os. Du kan vælge forskellige forsikringssummer for de enkelte forsikrede, og det kan give god mening at skele lidt til den enkelte persons indtægt, når summen fastsættes. Jo højere indtægt, jo mere er der at miste, når en ulykke går ud over arbejdsevnen. Husk også at det handler om dine børns arbejdsevne for tid og evighed, så derfor er det vigtigt, at børnene også er godt forsikret.

Tommelfingerregel: Vælger du en forsikringssum, ved at tage din indtægt x 3 er du formentligt godt forsikret. Fx ved en indtægt på 360.000 kr., bør du minimum tegne en invaliditetssum på 1.080.000 kr. Det betyder at du får en erstatning på 270.000 kr. ved en méngrad på 25 %, og ved méngrad 30 % fordobles erstatningen og udgør 648.000 kr. Du bør gøre det samme i forhold til din ægtefælles indtægt, og husk også børnene, da det også er vigtigt at de får en dækning, som er lige så god som forsørgernes.

De forsikringssummer du har valgt, fremgår af din forsikringsaftale (policen). Enkelte forsikringssummer fremgår af forsikringsbetingelserne.

Grunddækning

Fysisk og Psykisk varigt mén efter et ulykkestilfælde.
Du får erstatning i forhold til méngraden og forsikringssummens størrelse.
Får du et varigt mén, og méngraden udgør mere end 30 %, fordobles erstatningen fx hvis din forsikringssum udgør 1.000.000 kr. og méngraden udgør 30 %, så vil erstatningen udgøre 600.000 kr.
Vi udbetaler også erstatning hvis du får et varigt mén efter en ulykke, der sker imens du dyrker sport eller hvis du fx kører på motorcykel.
Farlig sport, hvor du er medlem af en klub eller forening samt når du deltager i enkelt begivenheder, hvor der indgår farlig sport, fx når du er på ferie eller teambuilding, dog under professionel instruktion.
Hvis du får ødelagt dine briller under en ulykke, som kræver lægebehandling.
Har du transportudgifter er de også dækket, i forbindelse med transport fra ulykkessted til behandlingssted.
Udgifter til tandbehandling efter en dækket ulykke.
Tyggeskade, når en fremmed genstand fx en sten, i maden forvolder skade på tænder under spisning, og du kan fremvise fremmedlegemet.

Tilvalg

Udvidet erstatning ved varigt mén – herunder ekstra erstatning til børn under 18 år, tab af syn eller hørelse på rask øje/øre samt forhøjet erstatning ved amputation.
Her og nu erstatning, som udgør et fast engangsbeløb fx ved knoglebrud.

Ulykkesforsikringen dækker ikke

Skade på grund af selvforskyldt beruselse, påvirkning af narkotika og lignende
Skade der skyldes overbelastning, herunder også skade på andre legemsdele, end de beskadigede
Skade der skyldes nedslidning

 

Forsikringsbetingelser gældende for alle vores kunder pr. 1. januar 2023

Forsikringsbetingelser til ulykkesforsikringHent PDF
Produktark for ulykkesforsikring (IPID)Hent PDF

Børnesygdomsforsikring

Ulykkesforsikringen til børn, kan udvides med en børnesygdomsdækning. I samarbejde med AP Pension, formidler vi dækningen, som er opdelt i tre områder, og udgør ét tilvalg:

 

Kritisk sygdom
Hvis barnet rammes af en kritisk sygdom, giver dækningen økonomisk støtte, i form af en skattefri engangsudbetaling på 100.000 kr. Forsikringen dækker 18 forskellige sygdomme, som fremgår af forsikringsbetingelserne og produktark, Kritisk sygdom. Ifølge gældende lovgivning udbetales beløbet til en godkendt forvaltningskonto.

 

Varigt mén som følge af sygdom
Får dit barn et varigt mén på 5% eller mere, som følge af sygdom, fx kræft eller sukkersyge, og sygdommens endelige følger er lægeligt fastlagt, udbetales erstatning afhængig af méngraden. Forsikringssummen udgør 1.000.000 kr. Fastsættes méngraden til fx 10% udbetales 100.000 kr.

 

Dødsfald
Sker det værst tænkelige, at dit barn, efter at det er fyldt 1 år, dør på grund af en sygdom, kommer der et skattefrit beløb til udbetaling på forsikringen, på 50.000 kr. til fx udgifter til begravelse.

 

 

Se forsikringsbetingelser for børnesygdomsforsikring

IPID - Sygdomsdækning ved varigt ménHent PDF
IPID - Kritisk sygdomHent PDF

Få et godt tilbud

Med en ulykkesforsikring hos os får du ro i sindet og en rigtig god dækning, hvis uheldet er ude. Spørg os til råds, så du er sikker på at være dækket ordentligt ind.