Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker dig, hvis du bliver ramt af et ulykkestilfælde, kommer til skade og får et varigt fysisk og/eller psykisk mén.

Forsikringssum

Du fastsætter selv forsikringssummen sammen med din rådgiver hos os. Du kan vælge forskellige forsikringssummer for de enkelte forsikrede, og det kan give god mening at skele lidt til den enkelte persons indtægt, når summen fastsættes. Jo højere indtægt, jo mere er der at miste, når en ulykke går ud over arbejdsevnen. Husk også at det handler om dine børns arbejdsevne for tid og evighed, så derfor er det vigtigt, at børnene også er godt forsikret.

Tommelfingerregel: Vælger du en forsikringssum, ved at tage din indtægt x 3 er du formentligt godt forsikret. F.eks. ved en indtægt på 360.000 kr., bør du minimum tegne en invaliditetssum på 1.080.000 kr. Det betyder at du får en erstatning på 270.000 kr. ved en méngrad på 25 %, og ved méngrad 30 % fordobles erstatningen og udgør 648.000 kr. Du bør gøre det samme i forhold til din ægtefælles indtægt, og husk også børnene, da det også er vigtigt at de får en dækning, som er lige så god som forsørgernes.

Erstatningen beregnes i forhold til en méngrad, som er jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel. Får du f.eks. en méngrad på 40 %, svarer det til 40 % i erstatning af invaliditetssummen.

De forsikringssummer du har valgt, fremgår af din forsikringsaftale (policen). Enkelte forsikringssummer fremgår af forsikringsbetingelserne.

Hvad dækker en ulykkesforsikring?

Tilvalg

Ulykkesforsikringen dækker ikke:

Forsikringsbetingelser gældende for alle vores kunder,

Betingelser 6501Hent PDF
Produktinfo 6501Hent PDF

Børnesygdomsforsikring

Ulykkesforsikringen til børn, kan udvides med en børnesygdomsdækning. I samarbejde med AP Pension, formidler vi dækningen, som er opdelt i tre områder, og udgør ét tilvalg:

 

Kritisk sygdom
Hvis barnet rammes af en kritisk sygdom, giver dækningen økonomisk støtte, i form af en skattefri engangsudbetaling på 100.000 kr. Forsikringen dækker 18 forskellige sygdomme, som fremgår af forsikringsbetingelserne og produktark, Kritisk sygdom. Ifølge gældende lovgivning udbetales beløbet til en godkendt forvaltningskonto.

Varigt mén som følge af sygdom
Får dit barn et varigt mén på 5% eller mere, som følge af sygdom, fx kræft eller sukkersyge, og sygdommens endelige følger er lægeligt fastlagt, udbetales erstatning afhængig af méngraden. Forsikringssummen udgør 1.000.000 kr. Fastsættes méngraden til fx 10% udbetales 100.000 kr.

Dødsfald
Sker det værst tænkelige, at dit barn, efter at det er fyldt 1 år, dør på grund af en sygdom, kommer der et skattefrit beløb til udbetaling på forsikringen, på 50.000 kr. til fx udgifter til begravelse.

Se forsikringsbetingelser for børnesygdomsforsikring

IPID - Sygdomsdækning ved varigt ménHent PDF
IPID - Kritisk sygdomHent PDF

Få et godt tilbud

Med en ulykkesforsikring hos os får du ro i sindet og en rigtig god dækning, hvis uheldet er ude. Spørg os til råds, så du er sikker på at være dækket ordentligt ind.