Fritidshusforsikring

Dit fritidshus repræsenterer en stor værdi, og fortjener vores bedste forsikringsdækning. Med en fritidshusforsikring er du dækket ved næsten alle typer skader – både når du er i huset, og når det er lukket af. Du kan forsikre selve huset og indboet på én forsikring.

Bemærk: Værdien af hvert eneste indbrud i danske sommer- og fritidshuse er steget meget igennem de sidste mange år. Alligevel har hver anden sommerhusejer ikke gjort noget for at forhindre indbrud, mens 16% ikke har tjekket, om deres forsikring nu også dækker tilstrækkeligt, hvis skaden er sket, og værdierne er stjålet. Det viser tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension og Forsikringsguiden.dk på basis af en undersøgelse fra Epinion.

Læs mere her

Dækning

Bygningsforsikring

Bygningsbrand
Kortslutning
Stormskade
Voldsomt sky- elle tøbrud
Tyveri og hærværk
Påkørsel
Udstrømning af vand, damp, olie og kølevæske (vandskade)
Frostsprængning af rør
Snetryksskader
Glas og sanitet
Husejeransvar

 

Indboforsikring

Forsikringssum

Du fastsætter selv forsikringssummen, sammen med din rådgiver hos os. På fritidshuse er tyveririsikoen meget stor, og derfor kan du – som udgangspunkt – højest tegne en forsikringssum på 500.000. Har du behov for højere dækning end dette, stiller vi krav om tyverisikring.

Brand
Kortslutning
Storm mm.
Køle- og dybfrostskade
Udstrømning af vand, damp, olie og kølevæske (vandskade)
Tyveri og hærværk
Retshjælpsforsikring

Det dækker forsikringen ikke

Brand hvor der ikke er flammer fx svide- og glødeskader fra tobaksrygning elle brændeovne
Skade ved udsivning eller dryp af væsker, fra installationer, beholdere, akvarier og lignende, der indeholder mere end 20 liter vædske
Frostsprængning i rør, ved tilfældigt svigtende varmeforsyning
Skade over tid fx sætningsskade, frost eller tæringsskade
Oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å eller vandløb

 

 

Fordelagtige priser på alarmer
Du vælger naturligvis selv din leverandør

 

Bemærk: Du kan installere en overvågning på dit rørsystem, der varsler dig hvis der pludselig bruges mere vand, hvilket indikerer at der er en læk i systemet.
Læs mere om systemet

 

 

Forsikringsbetingelser gældende for alle vores kunder,

Betingelser 6401Hent PDF
Produktinfo 6401Hent PDF

Få et godt tilbud

Ligesom husforsikringen er vores fritidshusforsikring også opbygget af moduler. På den måde får du præcis det produkt, du har brug for og betaler kun for dette. Kontakt os og se, hvor fordelagtigt det er.