Spørgsmål og svar

Hvor dækker min rejseforsikring?
Rejseforsikringen dækker rejser i hele verden.

Dækker rejseforsikringen også i Danmark?

Ja, din rejseforsikring dækker også ferierejser i Danmark dog i et mere begrænset omfang end for rejser uden for Danmark.

Inkluderer min rejseforsikring også afbestillingsforsikring?
Afbestillingsforsikringen er en tilvalgsdækning til vores rejseforsikring. Du kan se, om du har dækningen på ”Min side” eller i din police. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl.

Skal jeg tegne afbestillingsforsikring inden ferien bestilles?
Nej, du kan godt nå det, selvom rejsen er bestilt. Det er dog et krav, at du tegner din afbestillingsforsikring senest 8 dage efter, at du bestiller rejsen. Hvis årsagen til en afbestilling er opstået, inden du tegner afbestillingsforsikringen, skal du dog være opmærksom på, at forsikringen uanset ovenstående ikke vil dække.

Hvordan dokumenterer jeg, at jeg har en rejseforsikring?
Du kan printe et rejseforsikringskort her. Mangler du dit policenummer, kan du finde det på Min Side eller kontakte os.

Har jeg brug for rødt og grønt kort?
Hvis du skal køre i udlandet, anbefaler vi, at du medbringer et rødt og grønt kort. Du kan læse mere om kortene her og også printe eller downloade kortet i en app.

Hvordan er min påhængsvogn (campingvogn, trailer o. lign.) dækket?
Ansvarsforsikringen på det køretøj, der trækker påhængsvognen, dækker automatisk de skader den måtte forvolde. Ønskes påhængsvognen kaskoforsikret, skal der tegnes separat Påhængsvognsforsikring.

Bestil tilbud

Hvornår skal jeg betale den første regning?
Har du ikke bedt om opsigelse i tidligere selskab, kan der gå op til halvanden måned fra købsdatoen, før du modtager din første regning.

Har du bedt om opsigelse af en forsikring i et tidligere forsikringsselskab, vil du normalt blive opkrævet din første regning, når din forsikring træder i kraft i Storstrøm Forsikring.

Er jeg dækket, selvom jeg ikke har betalt første regning endnu?
Ja, du er dækket fra den dato, hvor forsikringen træder i kraft – også selvom du ikke har betalt endnu.

Hvorfor får jeg en regning fra mit tidligere forsikringsselskab?
Får du en regning fra dit tidligere selskab, så se gerne hvilken periode som regningen dækker over. Oftest er der blot tale om en regning, som gælder frem til den dato, hvor forsikringen er opsagt. Du bedes kontakte dit tidligere forsikringsselskab, hvis du er i tvivl, da vi desværre ikke har indsigt i opkrævninger fra andre forsikringsselskaber.

Jeg forstår ikke min regning. Hvad betyder begreberne?

  • Præmien er din årlige pris for forsikringen – også hvis du betaler månedligt.
  • Hovedforfald er den dato, hvor forsikringen bliver fornyet for endnu et år.
  • Skadesforsikringsafgift er et lovbestemt gebyr til staten. Læs mere her.
  • Miljøbidrag er et lovbestemt gebyr til staten, som opkræves motorkøretøjer. Læs mere her.
  • Statsafgift er en lovbestemt afgift der indkræves af SKAT på motorkøretøjer. Læs mere her.
  • Stormflod- og stormfaldsafgift er et lovbestemt gebyr til staten på indbo-, hus- og fritidshusforsikringer. Læs mere her.

Hvornår får jeg penge tilbage fra mit tidligere forsikringsselskab?
Har du penge til gode i dit tidligere forsikringsselskab, modtager du dem typisk den dag, hvor dine forsikringer hos os træder i kraft. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte dit tidligere forsikringsselskab, da der kan være forskellige udbetalingstidspunkter fra selskab til selskab.

Hvordan betaler jeg mine regninger fra jer?
Vi fremsender et indbetalingskort til din e-Boks. Er du ikke tilmeldt e-Boks, vil du i stedet modtage dit indbetalingskort med posten.

Du skal selv sørge for at tilmelde dig Betalingsservice. Det kan gøres ud fra oplysningerne på indbetalingskortet eller direkte i e-Boks. Du kan kontakte os for hjælp til tilmelding, hvis der opstår problemer.

Kan jeg betale månedligt, halvårligt eller kvartårligt i stedet for én gang om året?
Du bestemmer selv, hvor ofte du vil betale dine forsikringer. Hvis du ønsker at ændre en årlig betaling til månedlig, kvart- eller halvårlig betaling, skal du blot kontakte os i god tid inden den årlige betaling, så ændrer vi det for dig. Vær opmærksom på, at du vil blive opkrævet et betalingsgebyr for hver opkrævning. Find gebyret her.

Hvis du ikke overholder en månedsbetaling, vil du blive ændret til årlig opkrævning igen. Det er derfor vigtigt, du sørger for at tilmelde betalingen til Betalingsservice.

Du vil opleve, at du ved anmodning om månedlig betaling vil blive bedt om at sørge for tilmelding til Betalingsservice.

Hvor ser jeg forsikringens pris på policen?
Du kan ikke læse forsikringens pris på selve policen. I stedet fremgår prisen af følgebrevet.

Vi sender op mod årsskiftet en forsikringsoversigt, hvor dine forsikringers pris i det indeværende år fremgår.

Du kan også altid finde din pris på Min Side.

Hvorfor står min årlige pris i velkomstbrevet og policen, når jeg betaler månedligt, halvårligt eller kvartårligt?
Vi oplyser din pris per år, så du kan få overblik over den årlige pris – uafhængigt af hvor ofte og hvordan du betaler. Prisen for forsikringen er altid oplyst uden de gebyrer, vi opkræver for betaling. Find gebyret her.

Hvorfor er den månedlige, kvartårlige eller halvårlige betaling ikke lig med årsprisen delt med 12, 4 eller 2?
I forsikringens pris indgår nogle afgifter til staten, som vi skal opkræve, når forsikringen træder i kraft, fx skadesforsikringsafgift, miljøbidrag eller stormflodsafgift. Da du betaler disse afgifter på den første regning, indgår de ikke i de øvrige betalinger.

Hvilke gebyrer og afgifter har I?
Find en oversigt og forklaring af alle gebyrer her.

Ved opsigelse af nuværende forsikring
Når opsigelsen af din nuværende forsikring er gået igennem, sender vi dig en police cirka en uge før, din forsikring bliver aktiv hos os.

Ved lang tid til ikrafttrædelse
Hvis der er flere måneder til, at forsikringen skal træde i kraft, vil du modtage din police cirka en uge før, forsikringen bliver aktiv hos os.

Husk at tjekke din nye police
Husk at tjekke din police, hvor du kan se de aftalte dækninger. Er der noget, der ikke stemmer, skal du kontakte os hurtigst muligt. Så retter vi det, så du er korrekt dækket.

Har jeg en årsrejsedækning inkluderet i min indboforsikring?
Nej, det er de færreste, der har det. Det har tidligere været inkluderet på visse indboforsikringer, og hvis du er i tvivl, bedes du kontakte os.

Hvorfor fremgår der policer på min forsikringsoversigt, som jeg har opsagt?
På din forsikringsoversigt kan der fremgå forsikringer, som du har opsagt. Dette skyldes, at der går lidt tid, fra vi har genereret din forsikringsoversigt, og til vi sender den til dig. Du kan derfor også opleve forsikringer du lige har købt, og som ikke fremgår af din forsikringsoversigt, da forsikringsoversigten viser forsikringer, der har været i det forgange år.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil høre mere om dækningerne på mine forsikringer eller have en forsikringsgennemgang?
Bestil et tilbud her eller kontakt os.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg ønsker et tilbud?
Bestil et tilbud her eller kontakt os.

Jeg har fået nyt job – hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til min ulykkesforsikring?
Det er vigtigt, at du underretter os, da det kan have indflydelse på dækningen.
Send os en mail til post@storstrom.dk, og vi vil undersøge, om der skal ændres noget.

Kan Storstrøm Forsikring også tegne erhvervsforsikringer?
Ja, vi kan løse stort set alle forsikringsbehov – også på erhverv. Bestil et tilbud her eller kontakt os.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg ønsker at gøre brug af en forsikring, i forbindelse med en skade?
Ring til os på tlf. 55 55 88 88 og tast 1 for at komme i kontakt med vores skadesafdeling. Det tager i 9 ud af 10 tilfælde mindre end 15 sekunder, før vi tager telefonen.

Du kan også anmelde din skade online her.