Samfundsansvar

Samfundsansvar (CSR)

Storstrøm Forsikring er et gensidigt selskab, hvilket betyder, at hver gang vi får en ny kunde, får vi en ny medejer. Derfor har vi ikke nogle aktionærer, vi skal udbetale overskud til, så vi kan udelukkende koncentrere os om at gøre vores kunder tilfredse. Vi har et meget stort fokus på bæredygtighed og føler et stort samfundsansvar. Her kan du som kunde eller måske potentiel kunde, medarbejder eller samarbejdspartner læse om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed – både i relation til klima, mennesker, virksomheden og samfundet.

Hvad er samfundsansvar (CSR)?

Samfundsansvar, eller CSR (corporate social responsibility), er en bred betegnelse for alle de ting, virksomheden gør for at beskytte miljøet, skabe gode arbejdsforhold for sine medarbejdere og bidrage positivt til det område, virksomheden opererer i. Storstrøm Forsikring ønsker at udvise samfundsansvar gennem ansvarlighed og bæredygtighed med fokus på:

  • Kunder
  • Medarbejdere
  • Klima og miljø
  • Lokalsamfundet
  • Samfundet i øvrigt

Lokal forankring

Vores historie bygger på stærke lokale rødder og en ægte passion for det lokalområde, som vi er en del af. Det betyder at vi helst, og næsten udelukkende, handler lokalt. I de fleste tilfælde vælger vores kunder også selv, hvilken håndværker eller anden type leverandør, der skal reparere en skade eller levere nye effekter i tilfælde af et indbrudstyveri eller anden type skade på indbo, bygninger eller biler.

Desværre flytter rigtig mange unge mennesker væk fra vores lokalområde for at uddanne sig. Vi er bevidste om dette, og derfor ansætter vi løbende unge mennesker og tilbyder dem en lokal arbejdsplads og uddannelse. Det er vigtigt for os, at vi kan hjælpe med at få unge familier til at blive eller bosætte sig lokalt, så vi kan bevare de små lokalsamfund.

Støtte til lokalsport, foreninger og kultur

Vi bidrager og støtter gerne inden for sport og kultur. Vi sponsorerer nogle af de førende lokale sportsklubber, og vi sponsorerer også kulturelle arrangementer i ‘vores’ byer – store som små. Det er vigtigt for os at fremme foreningslivet, da gode og relevante fritidstilbud spiller en vigtig rolle i at både fastholdelse og tiltrækning af borgere til regionen.

Derudover yder vi også løbende støtte til vigtige foreninger og tiltag – heriblandt Børnecancerfonden, Kræftens Bekæmpelse og Danske Hospitalsklovne.

Klimatiltag

Vi kan naturligvis heller ikke tillade os at være neutrale iagttagere, når det gælder klimaet – særligt med tanke på vores eget lokale område. Det seneste årti har vi oplevet flere kraftige storme, stormfloder mm., som har påvirket mange af vores kunder, og der er enighed om, at disse nok kan tilskrives klimaforandringer. Derfor har vi fra Storstrøm Forsikrings side iværksat en række tiltag for at nedbringe vores klimapåvirkning.

Farø-domicilet, som vi flyttede til i august 2023, er således klimaoptimeret i kraft af bl.a. solceller monteret på kontorets tag, så vi producerer strøm nok til næsten at dække vores eget energiforbrug. Desuden prioriterer vi affaldssortering og har opsat ladestandere til firmaets medarbejdere med elbil.

Vores samarbejdspartnere er videst muligt omfang valgt med respekt for klimaet, og vi har generelt fokus på forebyggelse og klimaeffektiv reparation for at belaste klimaet mindst muligt.

Vi er også medlem af ordningen “CO2 neutralt website“, som betyder, at vi kompenserer for den samlede CO2-udledning fra driften af vores website. Gennem vores medlemsskab investerer IngenCO2 i store, langtidsholdbare projekter der nedbringer CO2-udledning, og etablerer bæredygtige anlæg som vind- og solenergi.

 

Ovenstående eksempler er blot nogle af de mange aktive valg, vi har taget hos Storstrøm Forsikring jvf. vores samfundsansvar. Vi kigger hele tiden efter nye muligheder for at forbedre vores indsats og stiller store krav – både til os selv og vores samarbejdspartnere.