Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen

Den øverste myndighed i Storstrøms Forsikring er selskabets delegeretforsamling, som vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Det enkelte bestyrelsesmedlem vælges for en toårig periode, og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ét regnskabsår og den anden halvdel er på valg året efter. Et bestyrelsesmedlem vælges blandt medarbejderne, ligeledes for en toårig periode.

Bestyrelsesformand


bestyrelse_jorgen_hansen

Jørgen Hansen
4800 Nykøbing F.

Næstformand


Gorm Petersen
4760 Nyråd

 

Bestyrelsesmedlemmer


bestyrelse_nils_bo_larsen

Nils Bo Larsen
4800 Nykøbing F.

bestyrelse_kurt_nicolaisen

Kurt Nicolaisen
4900 Nakskov

bestyrelse_maj-britt_aslund

Maj-Britt Aslund
4760 Vordingborg

Claus Winther Larsen
4600 Køge

 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem


Jakob Jørgensen
4780 Stege

 

Revisionsudvalget

Formand for revisionsudvalget, bestyrelsesmedlem


Steen Westerholt Jørgensen
4930 Maribo

 

Om revisionsudvalget

Forsikringsselskabet Storstrøms Forsikring G/S har oprettet et revisionsudvalg. Revisionsudvalget er etableret i henhold til “Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner”.

Bestyrelsens hovedopgaver

Bestyrelsens hovedopgaver er dels at udarbejde en forretningsmodel og en strategi, og herefter at føre tilsyn med at strategien følges, samt at tilse at alle lovmæssige forhold er i orden. Der afholdes til brug for dette, et nødvendigt antal bestyrelsesmøder, typisk ca. 8 ordinære bestyrelsesmøder om året + et årligt delegeretmøde, et årligt strategiseminar og en årlig generalforsamling.

Bestyrelsen ansætter selskabets direktør, og direktøren står for den daglige ledelse af selskabet. Den daglige ledelse kan, sammen med øvrige medarbejdere, ses her

Du kan læse mere om den politiske proces i selskabets vedtægter.

Vedtægter - 24. maj 2022Hent PDF