Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen

Den øverste myndighed i Storstrøms Forsikring er selskabets delegeretforsamling, som vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Det enkelte bestyrelsesmedlem vælges for en toårig periode, og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ét regnskabsår og den anden halvdel er på valg året efter. Der vælges et bestyrelsesmedlem blandt medarbejderne, hvert andet år.

 

Bestyrelsesformand


bestyrelse_jorgen_hansen

Jørgen Hansen
4800 Nykøbing F.

Næstformand


Claus Winther Larsen
4600 Køge

 

Bestyrelsesmedlemmer


bestyrelse_nils_bo_larsen

Nils Bo Larsen
4800 Nykøbing F.

bestyrelse_kurt_nicolaisen

Kurt Nicolaisen
4900 Nakskov

bestyrelse_maj-britt_aslund

Maj-Britt Aslund
4760 Vordingborg

Gorm Petersen
4760 Vordingborg

Steen Westerholt Jørgensen
4930 Maribo

 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem


Jakob Jørgensen
4800 Nykøbing F.

 

 

Bestyrelsens hovedopgaver

Bestyrelsens hovedopgaver er dels at udarbejde en forretningsmodel og en strategi, og herefter at føre tilsyn med at strategien følges, samt at tilse at alle lovmæssige forhold er i orden. Der afholdes til brug for dette, et nødvendigt antal bestyrelsesmøder, typisk ca. 8 ordinære bestyrelsesmøder om året + et årligt delegeretmøde, et årligt strategiseminar og en årlig generalforsamling.

Selskabet har ikke et revisionsudvalg og dermed varetages revisionsudvalgets opgaver af bestyrelsen jf. Vejledning for revisionsudvalg af april 2022 version 1.2.

Bestyrelsen ansætter selskabets direktør, og direktøren står for den daglige ledelse af selskabet. Se ledelse og medarbejdere

Vedtægter

Du kan læse mere om den politiske proces i selskabets vedtægter.

Vedtægter - 27. april 2023Hent PDF