Hos Storstrøm Forsikring har vi tillid til de kunder og skadelidte, der anmelder en skade. Som kunde eller skadelidt kan du altså have tillid til, at vi har tillid til dig. Det er dog også vigtigt at understrege, at vi passer på vores kunders penge, og at vi har nultolerance overfor forsøg på at opnå en erstatning, som man ikke har krav på, eller som er større, end hvad man har krav på. Du kan her læse mere om det nedenfor.

 

Målsætning for skadebehandlingen

Vores mål er, at vores kunder og skadelidte oplever, at de bliver godt hjulpet, og at skader behandles professionelt og ensartet, så kunden hurtigt, effektivt og serviceorienteret får erstatning i henhold til policer, forsikringsbetingelser, lovgivning og praksis.

 

Når det ”ikke rigtigt stemmer”

I sager og anmeldelser, hvor der er oplysninger eller omstændigheder, der er usædvanlige, modstridende, uklare eller på anden måde ”ikke rigtigt stemmer”, undersøger vi det, inden sagen færdigbehandles. I sådanne tilfælde er det ikke usædvanligt, at vi beder om yderligere dokumentation og/eller om at svare på nogle yderligere spørgsmål for at få afklaret det, der ”ikke rigtigt stemmer”.

Ofte giver disse nye oplysninger en god forklaring på vores tvivl. I de tilfælde afslutter vi sagen, og du får naturligvis dækket din skade, som du har ret til.

 

Når det ”stadig ikke stemmer”

I 5-10 sager om året finder vores undersøgelser noget, der ”stadig ikke stemmer”. Det giver os i nogle tilfælde berettiget grund til at tro, at skaden ikke er sket som anmeldt, ikke er dækningsberettiget, eller at der bevidst eller ubevidst er afgivet urigtige oplysninger.

Hvis der bevidst er afgivet urigtige oplysninger eller foretaget falsk anmeldelse, er det forsøg på forsikringssvindel.

Forsikringssvindel er strafbart, og udbetalinger til uberettigede skader går ud over alle vores øvrige kunder, der i øvrigt ejer vores lille lokale forsikringsselskab. Derfor har vi som forsikringsselskab pligt til at undersøge om skaden eller omfanget af skaden er falsk eller opdigtet, og om erstatningskravet derfor er uberettiget eller for højt.

 

Hvem undersøger mistanker?

Da vi ikke har ressourcer til eller behov for en egentlig efterforskningsafdeling, anvender vi ofte eksterne konsulenter til at efterforske sager, hvor vi har mistanke om forsikringssvindel. Konsulenterne har normalt politimæssig baggrund. De er altid instrueret i, at de skal følge retningslinjerne for efterforskning som følger af det kodeks, vores brancheforening Forsikring & Pension har udarbejdet. Når vi bruger konsulenter modtager de faste honorarer uden bonus for at detektere svindel.

 

Hvad sker der, når vi ikke kan afkræfte vores mistanke?

I de tilfælde, hvor dokumentationen efterlader berettiget tvivl, meddeler vi kunden eller den skadelidte, at vi betragter sagen som forsøg på at tilegne sig en uberettiget erstatning, og at vi derfor naturligvis ikke udbetaler erstatningen. Herudover kræver vi eventuelt allerede udbetalt erstatning tilbagebetalt. Vi afbryder også et eventuelt kundeforhold ved at opsige alle forsikringer, der kan opsiges.

Forud for vores afgørelse vil du blive ”hørt”. Det vil sige, at vi vil orientere dig om vores undersøgelser, hvad de har vist, og hvad vi lægger vægt på i forhold til at afvise eller reducere det krav, du har rejst. Du vil få en frist på 4 uger til at svare, inden vi træffer vores endelige afgørelse.

 

Videoovervåger vi folk?

Storstrøms Forsikring har endnu ikke videoovervåget nogen, men vi har både midlerne og ressourcerne til at gøre det, hvis det er nødvendigt. Vi videoovervåger eller overvåger i øvrigt ikke nogen, før det er bydende nødvendigt og alle andre muligheder er udtømt.

 

Hvornår anmelder vi svindel til politiet?

Vi forholder os primært til afklaring af skadesagen i forhold til, hvad du har ret til i erstatning. Du skal normalt bevise, at du har et berettiget krav mod vores selskab. Hvis du skal straffes for forsikringssvindel, skal anklagemyndigheden omvendt bevise, at du havde i sinde at snyde os for at opnå økonomisk vinding.

Et par gange de senere år har vi imidlertid oplevet så koordinerede forsøg på svindel, at vi har anmeldt dette til politiet. Det er ikke noget, vi ynder, men vi forbeholder os selvfølgelig retten til det.

 

Hvilke regler gælder?

Vi overholder altid reglerne i Bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber og Branchens eget kodeks fastlagt af Forsikring og Pension.