Gode råd før, under og efter tøbrud

Gode råd før, under og efter tøbrud
11. januar 2024

Efter en periode med sne og frost er det vigtigt at være opmærksom på potentielle risici for tøbrudsskader, når temperaturen pludselig stiger. Smeltevand kan føre til vand- og fugtskader, og derfor er det afgørende at følge disse gode råd for at forebygge skader.

Før tøbrud

  • Fjern istapper fra bygninger for at undgå risikoen for nedfald, der kan forårsage personskader.

  • Fjern eventuel fygesne på loftet, inden det smelter.

  • Fjern snebunker og snedriver, der ligger tæt på huset.

Under tøbrud

  • Hold øje med, om vand trænger ind gennem tætninger ved vinduer, døre og kældre.

  • Overvåg smeltevand fra loftet (fygesne) og tagrender.

  • Hvis vandet drypper igennem loftet, kan du opsamle det i et udstrakt stykke plastik.

  • Fjern eller flyt genstande, der kan blive beskadiget, og afdæk det, du ikke kan fjerne, fx gulve og tæpper.

Efter tøbrud

  • Husk at fjerne tildækningerne af udluftningskanaler, når faren er ovre.

  • Anmeld eventuelle skader til dit forsikringsselskab.

Anmeld skader efter tøbrud

Hjælpen er nær

Har du brug for hjælp?

Ring til os på telefon 55 55 88 88.