Forebyg stormskader

Stormskade
Publiceret: 22. august 2016

Når skaden er sket, er det meget vigtigt at begrænse skadens omfang samt forebygge, at der ikke sker en forværring eller yderligere skader.

Knuste vinduer skal dækkes med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude. Huller i taget skal lukkes/afdækkes, ustabile konstruktioner skal understøttes, rum skal affugtes osv.

Såfremt du ikke selv har mulighed for at udføre arbejdet, kan du kontakte Storstrøm Forsikring, som vil tage kontakt til et servicefirma til at udføre opgaven.

Du kan også kontakte en lokal håndværker, der kan hjælpe dig med afdækning mv.

Er der udsigt til nedbør, så flyt de indbogenstande, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade på disse. Det, der ikke kan flyttes, skal tildækkes med plastik, hvilket også gælder tæpper og trægulve.

Du skal gemme kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparationen m.v., da rimelige og nødvendige udgifter til afdækning normalt er dækket på husforsikringen.

Når nødreparation er sat i gang, eller hvis skaden er blevet udbedret på stedet, skal du hurtigst muligt anmelde skaden til os, således at vi kan aftale det videre forløb i sagen. Det er i den forbindelse en god idé at have taget et par billeder af skaden, som kan vedlægges skadesanmeldelsen eller benyttes over for vores taksator.

Da det kan være svært at komme igennem på selskabets telefoner i en ekstrem situation, som eksempelvis en orkan, kan du sende os en mail, hvorefter vi hurtigst muligt vil kontakte dig. Du kan også anmelde din skade ved hjælp af skadesblanketterne her på denne hjemmesiden under “Anmeld skade”.

Uanset måden, hvorpå du vælger at kontakte os, håber vi dog på din forståelse for, at vi ikke kan overholde vore sædvanlige lave ekspeditionstider, når en stor del af alle vores kunder, vil i kontakt med os på samme tid.

Du kan være sikker på, at vi gør vores ypperste for at hjælpe dig og vores øvrige kunder.

Læs i øvrigt også vores Gode råd før og efter stormen.