Ulovlige afslag på forsikringsdækning

Ulovlige afslag på forsikringsdækning
Publiceret: 6. november 2020

Der har i den seneste tid været omtale i pressen af, at det er kommet frem, at forsikringsbranchen i en årrække har givet ulovlige afslag på forsikringsdækning i relation til graviditetsrelateret sygdom.

Dette har beroet på en vildfarelse og har omfattet hele branchen fra små til store selskaber og endda også forsikringsbranchens egen brancheforening.

Desværre har det også vist sig, at Storstrøm Forsikring i rejseforsikrings- og ulykkesforsikringsbetingelserne har haft et ulovligt krav om henholdsvis medicinsk forhåndsgodkendelse af rejser for gravide, der har haft sygdom under graviditeten, samt en dækningsundtagelse af skader opstået under fødsler.  

Storstrøms Forsikring har straks fjernet dette fra betingelserne. Alle der – efter vores kendskab – har været berørt at dette, bliver kontaktet direkte. Såfremt der er kunder, der har afstået fra at anmelde skader som følge af et ulovligt forhold i forsikringsbetingelserne, opfordrer vi til, at I tager kontakt til os. Det kan ske direkte til skadechef Mark Gramstrup Wriedt på e-mail mgw@storstrom.dk.

Er der konkrete spørgsmål til Storstrøm Forsikrings ageren i denne sag, kan direktør Per Guldbrandsen kontaktes via e-mail pg@storstrom.dk.

Storstrøm Forsikring beklager, at ligebehandlingsloven ikke har været iagttaget behørigt og forsikrer, at det ikke har været intentionen at krænke nogen.