Finanstilsyn

Redegørelse fra FinanstilsynetHent PDF

Garantifond

Storstrøms Forsikring g/s er medlem af ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber”.

Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

  • Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer)
  • Tredjemand, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer
  • Tredjemand, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer
  • Kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer
  • Bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme
  • Der henvises endvidere til garantifondens hjemmeside Skadesgarantifonden

 

 

garantifonden