Ejerskifteforsikring

Når du køber et nyt hus, er det oftest en god idé at sikre dig imod skjulte skader med en ejerskifteforsikring. Det kan være dyrt at lade være.

 

Ejerskifteforsikringen dækker skader på huset, der nedsætter værdi eller brugbarhed nævneværdigt, når forholdet/skadesårsagen er til stede på overtagelsestidspunktet – men ikke konstateret ifm. sædvanlig grundig besigtigelse og udarbejdelse af tilstandsrapport
Udbedring af manglende eller væsentlig nedsat funktion af vvs-installationer
Lovliggørelse af ulovlige forhold ved vvs-installationer
Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer
Lovliggørelse af ulovlige forhold ved elinstallationer

 

Ejerskifteforsikringen opfylder Justitsministeriets minimumskrav.
Forsikringen etableres via vores samarbejde med Frida Forsikring, der er specialister i ejerskifteforsikringer.

Når du køber ny bolig, kan du sikre dig imod skjulte skader med en ejerskifteforsikring

Når du køber ny bolig, kan du sikre dig imod skjulte skader med en ejerskifteforsikring